Τελευταία ενημέρωση

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ Με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, το  έργο παρέχει  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα......

Η δράση υλοποιείται από το ΝΟΣΤΟ και την ΕΑΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας...

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών......

O ΝΟΣΤΟΣ οργάνωσε και λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 γραφείο πληροφόρησης-υποστήριξης για Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το Γραφείο Υποστήριξης προσφέρει πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο σχολείο, στη στέγαση καθώς και υποστήριξη για την εύρεση εργασίας, διασύνδεση με επιχειρήσεις και εξειδικευμένη......

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Εκπαιδευτικού για τη Δράση:Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS....

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας» για τη Δράση: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS....

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+(LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΦροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II. Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρεςκατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής καιαργιών)....

Προκήρυξη Θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τηνυλοποίηση των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου“Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από τοΤαμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και β) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΚΑΙ......

Προκήρυξη Θέσης Ψυχολόγου για την υλοποίηση των Έργων: α)Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEENSPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης και β) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ......

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για την υλοποίηση των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για τηνυλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611,χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και β) ΕπιχορήγησηΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ......

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού για την υλοποίηση των Έργων:α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEENSPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου,Μετανάστευσης και Ένταξης και β) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις Ψυχολόγου για συνεργασία στα πλαίσια των Δράσεων: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS”,...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εργασίας Υπεύθυνου/ηςΚαθημερινής Φροντίδας στα πλαίσια των Δράσεων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας ΕποπτευόμενωνΔιαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRITAPARTMENTS”...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στα πλαίσια των Δράσεων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ γιατην υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων ΔιαμερισμάτωνΗμιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS “...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίαςΕκπαιδευτικού στα πλαίσια των Δράσεων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣγια την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας ΕποπτευόμενωνΔιαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRITAPARTMENTS”...

Μπορούμε να σας Βοηθήσουμε

qode-np-item

Να φτιάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα

qode-np-item

Να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για προκηρύξεις, αγγελίες και θέσεις εργασίας

qode-np-item

Να μας συμβουλευτείτε για εργασιακά θέματα

qode-np-item

Να προετοιμαστείτε για επαγγελματική συνέντευξη

qode-np-item

Να δημιουργήσετε επαγγελματικό πλάνο

qode-np-item

Να ενημερωθείτε για καταρτίσεις και σεμινάρια

Χορηγοί

Ευχαριστούμε τις εταιρείες φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΝΟΣΤΟΣ για την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.