Τελευταία ενημέρωση

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ Με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, το  έργο παρέχει  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα......

Η δράση υλοποιείται από το ΝΟΣΤΟ και την ΕΑΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας...

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών......

O ΝΟΣΤΟΣ οργάνωσε και λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 γραφείο πληροφόρησης-υποστήριξης για Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το Γραφείο Υποστήριξης προσφέρει πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο σχολείο, στη στέγαση καθώς και υποστήριξη για την εύρεση εργασίας, διασύνδεση με επιχειρήσεις και εξειδικευμένη......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ής Λειτουργού στα πλαίσια των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι” με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II, στα πλαίσια των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Αραβικών για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II, στα πλαίσια των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου......

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) για την υλοποίηση των Πράξεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της υπ΄αρ. πρωτ. 168599/ 11-06-2024 Πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με Κωδικό AMIF_027 με τίτλο: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου «TEEN......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας στα πλαίσια των Δράσεων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 1” με MIS 6011313. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της......

θέση εργασίαςΔικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της Δράσης: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 2” με MIS 6011314. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης....

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Γλώσσας Ουρντού στα πλαίσια των Δράσεων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 1” με MIS 6011313. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II, στα πλαίσια των Έργων: α) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ(ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου......

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5190350 στον Άξονα Προτεραιότητας 09«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων– Διασφάλιση......

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Υπεύθυνου/ης Καθημερινής Φροντίδας» για τη Δράση: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS....

Μπορούμε να σας Βοηθήσουμε

qode-np-item

Να φτιάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα

qode-np-item

Να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για προκηρύξεις, αγγελίες και θέσεις εργασίας

qode-np-item

Να μας συμβουλευτείτε για εργασιακά θέματα

qode-np-item

Να προετοιμαστείτε για επαγγελματική συνέντευξη

qode-np-item

Να δημιουργήσετε επαγγελματικό πλάνο

qode-np-item

Να ενημερωθείτε για καταρτίσεις και σεμινάρια

Χορηγοί

Ευχαριστούμε τις εταιρείες φορείς για την πολύτιμη συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΝΟΣΤΟΣ για την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.