ποστ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσειτρεις (3) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16-1 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας ΔιερμηνέαΑραβικών για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΑΡΑΒΙΚΩΝ-16-1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-16-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΦροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_27.11 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΦDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για τις πράξεις: «Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι"» με Κωδικό ΟΠΣ 6001611 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσειτέσσερις (4) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριαςστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16-1Download ...

Η δράση υλοποιείται από το ΝΟΣΤΟ και την ΕΑΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. 1η-Παράταση-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-6.11 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-25.10Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2Download ...

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών...

O ΝΟΣΤΟΣ οργάνωσε και λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 γραφείο πληροφόρησης-υποστήριξης για Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το Γραφείο Υποστήριξης προσφέρει πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο σχολείο, στη στέγαση καθώς και υποστήριξη για την εύρεση εργασίας, διασύνδεση με επιχειρήσεις και εξειδικευμένη υποστήριξη...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το έργο:Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργουΛειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛ-ΚΦΑΑ-15.11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-2.11.2023Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΚΛDownload ...

Υπάλληλος Γραφείου / Έμπειρο Στέλεχος διοικητικής / λογιστικής παρακολούθησης έργου Τίτλος του έργου  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» με Κωδικό ΟΠΣ 5069255. Ανακοίνωση-για-πρόσληψη-προσωπικούDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1Download ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο:Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου"Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ" ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΚΦΑΑ-2.11Download 1η-Παράταση-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-Download ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥDownload ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥDownload ...

 Ενημέρωση για τη διαδικασία προκήρυξης για τις 4  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II. στα πλαίσια των Δράσεων 1) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΝΟΣΗΛ-13.10Download 4η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-22.9Download 3η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-8.9Download 2η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-31.8Download 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-24.8Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-14.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ-1-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 4 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΛειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΚΦ-13.10Download 4η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦDownload 3η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_8.9Download 2η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ.4_31.8Download 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_24.8Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_14.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ-1-1Download ...

Η Υπηρεσία Απασχόλησης του ΝΟΣΤΟΥ ενημερώθηκε ότι εταιρεία παραγωγής ταινιών θα κάνει ανοιχτή συνάντηση/open call  για αραβόφωνα άτομα  την Παρασκευή 6/10/23, μεταξύ 14:00 και 20:00 στην διεύθυνση Αναξαγόρα 3,  Αθήνα ΤΚ:105 52.Το open call αφορά την επιλογή αμειβόμενων ηθοποιών/βοηθητικών ηθοποιών για τα γυρίσματα της ταινίας MEN IN...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού για ταΚέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΦΑΑDownload 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-8.9Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-31.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-2Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Φροντιστή/-ριαςστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας ΔιερμηνέαΓλώσσας Ουρντού για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣγια τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΟΥΡΝΤΟΥDownload ...

ΝΟΣΤΟΣ - ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων- ΣυνΑΘΗΝΑ Το έργο “ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ” επεμβαίνει στο πεδίο του πολιτιστικού αποκλεισμού όπου η συμβολική σημασία της Αθήνας-πρωτεύουσας και πόλης με ιδιαίτερο πολιτιστικό βάρος στον παγκόσμιο χάρτη, είναι τεράστια. Αναφέρεται σε γειτονιές της Αθήνας (Κυψέλη-Αγιος Παντελεήμονας-Σεπόλια) για τις οποίες...