ποστ

O ΝΟΣΤΟΣ οργάνωσε και λειτουργεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 γραφείο πληροφόρησης-υποστήριξης για Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το Γραφείο Υποστήριξης προσφέρει πληροφορίες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στο σχολείο, στη στέγαση καθώς και υποστήριξη για την εύρεση εργασίας, διασύνδεση με επιχειρήσεις και εξειδικευμένη υποστήριξη...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης του παρατεινόμενου έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού" με αριθμό πρωτοκόλλου 2439/ESTIA 2021/14-02-2022. ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη 10/03/2022, 14:00 μ.μ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του παρατεινόμενου έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρότασή τους για την «Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής...