ποστ

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 561/ESTIA 2021/12-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26/04/2021 και ώρα...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 555/ESTIA 2021/09-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η προμήθεια...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Λευκών Ειδών και Στρωμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 538/ESTIA 2021/07-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Άρτου" με αριθμό πρωτοκόλλου 522/ESTIA 2021/06-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, 14:00 μ.μ. Η προμήθεια κατακυρώνεται στην...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Σκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 490/ESTIA 2021/30-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ Η προμήθεια...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 410/ESTIA 2021/19-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δεύτερα, 26 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ξυλουργικών Ειδών και Παροχή Ξυλουργικών Εργασιών" με αριθμό πρωτοκόλλου 409/ESTIA 2021/19-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δεύτερα, 05 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 368/ESTIA 2021/12-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 358/ESTIA 2021/11-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, 14:00...

Πίνακας κατάταξης για την θέση Συντονιστή-τριας για το έργο «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ. ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ηλεκτρικών Θερμαντικών Σωμάτων και άλλων Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 340/ESTIA 2021/10-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Μαρτίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ειδών Κλειδαρά & Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά" με αριθμό πρωτοκόλλου 306/ESTIA 2021/03-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 20 Απριλίου...