ποστ

2η Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (17/3/2021) Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (5/3/2021) Προκήρυξη Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης, Απολύμανσης & Μυοκτονίας" με αριθμό πρωτοκόλλου 274/ESTIA 2021/23-02-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, 14:00...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την Προμήθεια «Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων για το Έργο Teen Spirit I – Teen...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 263/ESTIA 2021/19-02-2021. NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021,...

Πίνακας κατάταξης για την θέση Φροντιστή για το έργο «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ. ...

Θέση Εργασίας Φροντιστή στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Διαμερισμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 099/ESTIA 2021 /22-01-2021, σε Ορθή Επανάληψη...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων που λειτουργούν για το έργο Teen Spirit I – Teen Spirit II, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, έπειτα από την ΕΜΠ. Αρ. Πρωτ.: 1078/29-12-2020 Επιστολή της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την...