ποστ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τηδιάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) ήμε σύμβαση παροχής υπηρεσιών 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-13.2 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-17.1Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Διερμηνέα Σομάλι. Οιεργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) ή με σύμβασηπαροχής υπηρεσιών. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΟΜΑΛΙ-13.2Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσειτρεις (3) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Διερμηνέα Σομάλι. Οιεργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) ή με σύμβασηπαροχής υπηρεσιών. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΟΜΑΛΙ-31.1Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικούστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-16-2 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Εκπαιδευτικού-16-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16-1-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΦροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II. Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρεςκατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής καιαργιών). ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΚΦ-29.1 3η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_18.1 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_11.1 1.-1η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_28.12 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_19.12Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΦDownload ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια των έργων:1) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου"Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι" με Κωδικό ΟΠΣ 6001611, χρηματοδοτούμενο απότο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και2) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού για ταΚέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II. Οιεργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). ΟΕ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-24.1.24 ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-24.1.24 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-10.1.2024Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-3Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για τις πράξεις: 1. «Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι"» με Κωδικό ΟΠΣ 6001611 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΝΟΣΗΛ-ΚΦΑΑ-16.1.2024 1.-1η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-28.12.20231 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-19.12Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ-Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) θέση εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού για ταΚέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II. Οιεργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια τηςεβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-10.1.24 1.-1Η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-21.12- 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-14.12Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-2-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου. Οιεργαζόμενοι/ες θα εργάζονται 8ωρο με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τηδιάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΚΦΑΑ-28.12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-14.12 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικούστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Εκπαιδευτικού-16 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσειτρεις (3) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16-1 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων ΟμογενώνΕ.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο στόχο τηνκαταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναζητάσυνεργάτες/ριες για την ακόλουθη θέση εργασίας <<Συντηρητής Κτιρίων>> Ανακοίνωση-για-πρόσληψη_ΚΑ20-Συντηρητής-Κτιρίων_08.12 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει θέση εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΦροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II. ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΚΦ-12.12 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ_27.11 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΦDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για τις πράξεις: «Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT Ι"» με Κωδικό ΟΠΣ 6001611 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας ΔιερμηνέαΑραβικών για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΑΡΑΒΙΚΩΝ-16 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-16-1 ...

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ Με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, το  έργο παρέχει  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα ή ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας ΔιερμηνέαΓλώσσας Σομαλί για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣγια τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16ετών και άνω» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΣΟΜΑΛΙ-16 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΣΟΜΑΛΙ-16 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-16-2 ...