ποστ

«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής». Κοινωνικός αποκλεισμός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοματισμός ή συνοχή; Ας συζητήσουμε (επιτέλους!) Χανιά 8 & 9 ΙουνίουΒόλος 20 & 21 ΙουνίουΙωάννινα 22 & 23 ΙουνίουΜυτιλήνη 28 & 29 Ιουνίου ...

Ανακοινώνουμε ότι θα δεχτούμε προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής», δράση 1.1./10 Υποέργο Ε Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα: Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τα δικαιώματα των μεταναστών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας (θεσμικό πλαίσιο,...

Ανακοινώνουμε ότι θα δεχτούμε προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής», δράση 1.1./10 Υποέργο Γ Κρήτη, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο και συγκεκριμένα: Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τα δικαιώματα των μεταναστών στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας (θεσμικό πλαίσιο, πρόσβαση,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος», τιμώντας την προσφυγική καταγωγή των Ποντιακών Σωματείων - μελών της και ανταποκρινόμενη στους καταστατικούς της σκοπούς, οργάνωσε σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ένα νέο ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ. ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» στο πλαίσιο του έργου «συνΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2004-2009 και συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ του ΕΟΧ (50%) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (50%) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό με...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος» στο πλαίσιο του έργου «συνΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/ριες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2004-2009 και συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ του ΕΟΧ (50%) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (50%) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διαγωνισμό με...