ποστ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσειτέσσερις (4) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριαςστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το έργο:Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργουΛειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛ-ΚΦΑΑ-15.11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-2.11.2023Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΚΛDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού για ταΚέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II 1.-3η-παρ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-15.11.2023 1.-2η-παρ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-1.11.2023 1.-1η-παρ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-18.10.2023Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-6.10.2023Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-2-1Download ...

Η δράση υλοποιείται από το ΝΟΣΤΟ και την ΕΑΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. 1η-Παράταση-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-6.11 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-25.10Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-2Download ...

Υπάλληλος Γραφείου / Έμπειρο Στέλεχος διοικητικής / λογιστικής παρακολούθησης έργου Τίτλος του έργου  «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» με Κωδικό ΟΠΣ 5069255. Ανακοίνωση-για-πρόσληψη-προσωπικούDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στοπλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-1Download ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16Download ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο:Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου"Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ" ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΚΦΑΑ-2.11Download 1η-Παράταση-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-Download ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥDownload ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥDownload ...

 Ενημέρωση για τη διαδικασία προκήρυξης για τις 4  θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Φροντίδας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II. στα πλαίσια των Δράσεων 1) Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΝΟΣΗΛ-13.10Download 4η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-22.9Download 3η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-8.9Download 2η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-31.8Download 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-24.8Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-14.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ-1-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 4 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΛειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΚΦ-13.10Download 4η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦDownload 3η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_8.9Download 2η.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΦ.4_31.8Download 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_24.8Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4_14.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ-1-1Download ...

Η Υπηρεσία Απασχόλησης του ΝΟΣΤΟΥ ενημερώθηκε ότι εταιρεία παραγωγής ταινιών θα κάνει ανοιχτή συνάντηση/open call  για αραβόφωνα άτομα  την Παρασκευή 6/10/23, μεταξύ 14:00 και 20:00 στην διεύθυνση Αναξαγόρα 3,  Αθήνα ΤΚ:105 52.Το open call αφορά την επιλογή αμειβόμενων ηθοποιών/βοηθητικών ηθοποιών για τα γυρίσματα της ταινίας MEN IN...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού για ταΚέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen Spirit II ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΦΑΑDownload 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-8.9Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-31.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-2Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Φροντιστή/-ριαςστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας ΔιερμηνέαΓλώσσας Ουρντού για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣγια τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16ετών και άνω» ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΟΥΡΝΤΟΥDownload ...

Ο ΝΟΣΤΟΣ και η ΕΑΤΑ υλοποιούν την παρέμβαση ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της ενταγμένης Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888  με στόχο  την οργανωμένη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών...

ΝΟΣΤΟΣ - ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων- ΣυνΑΘΗΝΑ Το έργο “ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ” επεμβαίνει στο πεδίο του πολιτιστικού αποκλεισμού όπου η συμβολική σημασία της Αθήνας-πρωτεύουσας και πόλης με ιδιαίτερο πολιτιστικό βάρος στον παγκόσμιο χάρτη, είναι τεράστια. Αναφέρεται σε γειτονιές της Αθήνας (Κυψέλη-Αγιος Παντελεήμονας-Σεπόλια) για τις οποίες...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μία (1) νέα θέση εργασίας Φροντιστή/-ριαςστο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη ΛειτουργίαΕποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Φροντιστή-16Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας ΚοινωνικούΛειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+(LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-ΥποστήριξηςDownload ...