ποστ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας ΚοινωνικούΛειτουργού της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-1-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή/στριας(Κοινωνικού/ής Λειτουργού) της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων τηςΠράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Συντονιστή-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΜονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Μονάδας-Εποπτευόμενων-ΔιαμερισμάτωνDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού(Δάσκαλου/ας ή Φιλόλογου) για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνTeen Spirit I και Teen SpiritI 1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-24.8Download 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-14.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή/στριας(Κοινωνικού/ής Λειτουργού) της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων τηςΠράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Συντονιστή-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-ΔιαμερισμάτωνDownload ...

Θέση Εργασίας Υπεύθυνου καθημερινής λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  "TEEN SPIRIT I - TEEN SPIRIT II" 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4-ΠΑΡΑΤΑΣΗ_3.8Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-1Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού(Δάσκαλου/ας ή Φιλόλογου) για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνTeen Spirit I και Teen SpiritII 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-1Download 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠ-1Download ...

Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας ΚοινωνικούΛειτουργού της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας ΚοινωνικούΛειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+(LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-Υποστήριξης-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας ΕπιστημονικάΥπεύθυνου/Ψυχολόγου της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης«ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-1 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Επιστημονικά-Υπεύθυνου-Ψυχολόγου-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-2 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή(Ψυχολόγου) της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 2η-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Συντονιστή-Ψυχολόγου-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-Υποστήριξης-1 ...