ποστ

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 6 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΛειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ ...

Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣDownload Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-1 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 4 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΛειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ.4 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-2 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας ΕπιστημονικάΥπεύθυνου/Ψυχολόγου της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης«ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Επιστημονικά-Υπεύθυνου-Ψυχολόγου-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΜονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-2 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή/στριας(Κοινωνικού/ής Λειτουργού) της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων τηςΠράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Συντονιστή-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίαςΔιοικητικού/Οικονομικού Προσωπικού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξηςτης Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Διοικητικού-Οικονομικού-Προσωπικού-Δομής-ΨΧΚ-Υποστήριξης-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή(Ψυχολόγου) της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-1 Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Συντονιστή-Ψυχολόγου-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-Υποστήριξης-1 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου τηςΔομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-Υποστήριξης-2 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΔΟΜΗΣ-ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Δομής-Ψυχοκοινωνικής-Υποστήριξης ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ής Λειτουργού της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΜΟΝΑΔΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Κοινωνικού-Λειτουργού-Μονάδας-Εποπτευόμενων-Διαμερισμάτων ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών, καλεί την εταιρεία σας να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με την  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Διαμερισμάτων και Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης» . ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 31/07/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-για-την-Προμήθεια-Ηλεκτρικού-Εξοπλισμού-Διαμερισμάτων-και-Δομής-ΨΚΥDownload Παράρτημα-1-Όροι-ΑναφοράςΌροι-ΣυμμετοχήςDownload Παράρτημα-2-Γενικοί-Όροι-Σύμβασης-της-ΕΚΠΟΣΠΟ-ΝΟΣΤΟΣDownload Παράρτημα-3-Φόρμα-Εγγραφής-ΠρομηθευτήDownload Παράρτημα-4-Υπόδειγμα-Τεχνικής-ΠροσφοράςDownload Παράρτημα-5-Υπόδειγμα-Οικονομικής-ΠροσφοράςDownload ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ήςΛειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τηΛειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετώνκαι άνω» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-16Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-ΚΛ-16 ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 6 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου ΚαθημερινήςΛειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I καιTeen Spirit II. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΥΚΛ 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΚΛ ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή ΒοηθούΝοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και TeenSpirit II. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΝΟΣΗΛ ...

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού(Δάσκαλου/ας ή Φιλόλογου) για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνTeen Spirit I και Teen SpiritII. 1.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥDownload 2.-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΠDownload ...

Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου τηςΤηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΘΕΣΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-1Download Επιστολή-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-Ψυχολόγου-Τηλεφωνικής-Γραμμής-Ψυχολογικής-Υποστήριξης-1Download ...