2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ) ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) KOINOTHTA

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ) ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) KOINOTHTA

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή
(Ψυχολόγου) της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ
ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»