2η Παραταση προκυρηξης για τη Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

2η Παραταση προκυρηξης για τη Θέση Εργασίας Ψυχολόγου Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας Ψυχολόγου της
Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης
της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»