Ανακοίνωση – Επιβεβαίωση νομιμότητας απέναντι σε Σ.Δ.Ο.Ε.

Ο ΝΟΣΤΟΣ ελέγχθηκε από το ΣΔΟΕ και επιβεβαιώθηκε και με αυτό τον τρόπο η τυπικότητα και η νομιμότητα που διέπουν την δράση του φορέα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.