Ανακοίνωση για πρόσληψη Φαρμακοποιού ή Βοηθού Φαρμακοποιού

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα των Φαρμακοποιών.

Κατάθεση αιτήσεων: 03/07/2014 – 17/07/2014.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση Υποψηφίου