Ανακοίνωση για πρόσληψη Φαρμακοποιού

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα των Φαρμακοποιών.

Κατάθεση αιτήσεων: 29/08/2013 – 12/09/2013.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση Υποψηφίου