Ανακοίνωση για πρόσληψη Καθαριστή/ριας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.