Ανακοίνωση για πρόσληψη Μάγειρα

Η ανακοίνωση πρόσληψης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» άνοιξε ξανά για την ειδικότητα του Μάγειρα.

Κατάθεση αιτήσεων: 29/03/2013 – 12/04/2013 ώρες 10:00 – 16:00, στα κεντρικά γραφεία του ΝΟΣΤΟΥ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση Υποψηφίου