Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο στόχο την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναζητά
συνεργάτες/ριες για την ακόλουθη θέση εργασίας <<Συντηρητής Κτιρίων>>