Ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές των εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (Νέα Ιωνία)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.