Αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων Κοινωνικού Φαρμακείου

Δείτε τα αποτελέσματα της επιλογής των δικαιούχων του Κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις ωφελουμένων για το Κοινωνικό Φαρμακείο, στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 86, Αχαρνές, Δευτέρα ως Παρασκευή, ώρες: 10:00 – 16:00.

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα