Αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων Κοινωνικού Φαρμακείου

Δείτε τα αποτελέσματα της επιλογής των δικαιούχων του Κοινωνικού Φαρμακείο που λειτουργεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα