Αποτελέσματα ενστάσεων άμεσα ωφελουμένων

Αποτελέσματα ενστάσεων άμεσα ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Μπορείτε να κατεβάσετε την Ανακοίνωση εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Πίνακα με τα Αποτελέσματα των Ενστάσεων εδώ.