Εκπόνηση Μελετών & Ερευνών

 • Οδηγός μέτρησης της κινητοποίησης (συνΠραξις- συνεργασία για την Απασχόληση- ΚΠ Equal- Δράση 1)
  Πρόκειται για οδηγό που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ και αφορά στις μεθόδους υποστήριξης του ανέργου ατόμου που συνδέονται με την ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ώστε να υπερβεί τις υποκειμενικές επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο οδηγός περιλαμβάνει κριτήρια μέτρησης του βαθμού κινητοποίησης και μεθόδους και πρακτικές που ενισχύουν την κινητοποίηση με βάση την αξιολόγηση σχετικών πιλοτικών εφαρμογών.
 • Αναβάθμιση των προσόντων των συμβούλων απασχόλησης: Απαντώντας στις προσκλήσεις της αγοράς εργασίας. Η πρόταση των ΜΚΟ (συνΠραξις- συνεργασία για την Απασχόληση- ΚΠ Equal- Δράση 8)
  Πρόκειται για μελέτη που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους φορείς Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Εύξεινη Πόλη, ΧΕΝ Ελλάδος. Η μελέτη καταγράφει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον τομέα της προώθησης ανέργων ατόμων στην απασχόληση και τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο Σύμβουλος Απασχόλησης τόσο όσον αφορά τον άνεργο όσο και την εργοδοσία. Περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες όπως εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο καινοτομικών εργαστηρίων για την αναβάθμιση των προσόντων σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του πεδίου.
 • Μεθοδολογία λειτουργίας υπηρεσίας on the spot αντιμετώπισης της ανεργίας (συνΠραξις- συνεργασία για την Απασχόληση- ΚΠ Equal- Δράση 11)
  Πρόκειται για μεθοδολογικό οδηγό που αφορά στη λειτουργία υπηρεσίας on the spot/επί τόπου αντιμετώπισης της ανεργίας η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο δομής προώθησης στην απασχόληση του δημόσιου ή του μη κυβερνητικού τομέα και αποτελεί στην πράξη το τελευταίο στάδιο των υπηρεσιών που προσφέρονται στο άνεργο άτομο προκειμένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ο μεθοδολογικός οδηγός βασίστηκε στην αξιολόγηση σχετικής πιλοτικής εφαρμογής άμεσης παρέμβασης για τη σύνδεση συγκεκριμένου ανέργου με συγκεκριμένο εργοδότη.
 • Οδηγός εφαρμογής μοντέλων τοποθέτησης: Προετοιμασμένη Τοποθέτηση & Εποπτευόμενη Εργασία. (συνΠραξις- συνεργασία για την Απασχόληση- ΚΠ Equal- Δράση 12)
  Πρόκειται για οδηγό που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους φορείς ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Εύξεινη Πόλη, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών και ΧΕΝ Ελλάδος που περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση δυο καινοτομικών μοντέλων τοποθέτησης (Σύστημα Προετοιμασμένης Τοποθέτησης, Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτευόμενης Εργασίας) καθώς και τα συμπεράσματα ως προς τις εξατομικευμένες ανάγκες ανέργων που καλύπτει καθένα από τα δύο με βάση την αξιολόγηση της πιλοτικής τους εφαρμογής.
 • Διαχείριση της Πολυμορφίας: Οδηγός για επιχειρήσεις
  (συνΠραξις- συνεργασία για την Απασχόληση- ΚΠ Equal- Δράση 21)
  Πρόκειται για οδηγό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς από την Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Γερμανία και περιλαμβάνει παραδείγματα, μέτρα, μεθόδους, ορισμούς και νέες ιδέες για την προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας (diversity management) στον εργασιακό χώρο.
 • «Οδηγός εφαρμογής του mentoring σε εργασιακό πλαίσιο» (συγγρ. E. Μαστοράκη) στο πλαίσιο του έργου Δεσμός – equality της ΚΠ Equal
  Η εν λόγω έρευνα τεκμηριώνει τη μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων υποστήριξης της ένταξης στην απασχόληση των επωφελουμένων από το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης.
 • «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για νέους και νέες: μια πρόταση για τα εργαλεία» στο πλαίσιο του έργου Δεσμός – equality της ΚΠ Equal
  Τα εργαλεία ΣΥΥ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης θα εφαρμοσθούν σε ανάλογες περιπτώσεις επωφελουμένων στο πλαίσιο του προτεινομένου Σχεδίου Δράσης.
 • “Development of tools” στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας ITHACA του έργου «Δεσμός – Equality» της ΚΠ EQUAL
  Συμπυκνώνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία φορέων από όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνει εργαλεία ομαδικής στήριξης με στόχο την κινητοποίηση μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων..
 • Έρευνα με ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση ανεργίας στο συνοικισμό σεισμοπλήκτων Μενιδίου «Πλάτωνας» στις 100 οικογένειες που κατοικούσαν στο συνοικισμό
  Η έρευνα τεκμηριώνει τις ανάγκες των ομάδων-στόχων του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Επίσης είναι συναφής με τις εξής επιμέρους δράσεις του: α) προσέγγιση –προσέλκυση των ομάδων-στόχων β) ενημέρωση-πληροφόρηση των δυνητικά επωφελουμένων.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ παρέχονται από εξειδικευμένους/ες Συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλού επιπέδου γνώσεις.