Πολιτισμός

Οι δράσεις στον τομέα του πολιτισμού που οργανώνει ο ΝΟΣΤΟΣ υποστηρίζουν την ερασιτεχνική δημιουργία και την αυτοέκφραση, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως «γέφυρες» γνωριμίας και κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετική πολιτιστική κληρονομιά που συμβιώνουν στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Βασίζονται στην αρχή ότι η πολιτιστική ένταξη μπορεί να συμβάλει στην ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης, τόσο σε σχέση με την υπέρβαση των ανισοτήτων πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά, όσο και σε σχέση με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν πολιτιστικές ομάδες (θεάτρου, μουσικής, αθλητισμού κ.α.) που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τους ίδιους τους επωφελούμενους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Στο τέλος κάθε κύκλου διοργανώνονται ανοιχτές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιαστεί η δουλειά τους στο ευρύτερο κοινό.

Επιπλέον ο Νόστος έχει διοργανώσει εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας επωφελούμενων, συναυλίες, επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις κ.α.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ παρέχονται από εξειδικευμένους/ες Συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλού επιπέδου γνώσεις.