Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Ζεύξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας

Στο φορέα λειτουργεί Δομή Προώθησης στην απασχόληση στελεχωμένη με εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης η οποία παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο σε όσους αναζητούν εργασία όσο και σε επιχειρήσεις και εργοδότες.

Μέσω της Δομής:

 • στηρίζεται και διευκολύνεται η εργασιακή ένταξη με όρους ποιότητας ανέργων/υποαπασχολούμενων και ετεροαπασχολούμενων ατόμων και ιδίως όσων αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην προσπάθεια τους να βρουν δουλειά.
 • παρέχεται συμβουλευτική στήριξη σε εργοδότες και επιχειρήσεις για ζητήματα ανάπτυξης και επιλογής προσωπικού και θεσμούς όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Διαχείριση της Πολυμορφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω των προσφερομένων υπηρεσιών έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας 1 στα 2 άτομα που έχουν απευθυνθεί στο φορέα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Δομής λειτουργούν:

 • Υπηρεσία πληροφόρησης για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες εκπαίδευσης, ΑΣΕΠ προκηρύξεις κ.λ.π.
 • Υπηρεσία οn the spot αντιμετώπιση της ανεργίας: Υπηρεσία άμεσης σύζευξης με την αγορά εργασίας με σύνδεση υποψήφιων εργαζόμενων με προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέσω της δικτύωσης του φορέα με εργοδότες και επιχειρήσεις.
 • Job club – Εργαστήρι Απασχόλησης: Μια φορά την εβδομάδα λειτουργεί στα γραφεία εργαστήρι απασχόλησης με στόχος να δημιουργηθεί ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα άνεργα άτομα έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις εφημερίδες και να πλοηγηθούν στο internet. Επίσης, ενημερώνονται για τις τρέχουσες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τα διαθέσιμα σεμινάρια. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών και συμβούλων απασχόλησης τα άτομα εξοικειώνονται με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και ενθαρρύνονται στη σύνδεση, την προσέγγιση και την επικοινωνία με εργοδότες και επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν.
 • Δίκτυο επιχειρήσεων και εργοδοτών: Η ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος» διαθέτει ένα δίκτυο 100 συνεργαζομένων επιχειρήσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αγοράς εργασίας τόσο ως προς το μέγεθος όσο και ως προς το αντικείμενο ενασχόλησης. Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις αφορά στην προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας, στην υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων τους, στην εφαρμογή νέων θεσμών και εργαλείων με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας: Η δομή παρέχει υποστήριξη σε άνεργα άτομα που ενδιαφέρονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές που ορίστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ, την ΓΕΣΕΒΕΕ και το ΕΚΕΠΙΣ.

Με τη συνεργασία εξειδικευμένου Συμβούλου Επιχειρηματικότητας τα ενδιαφερόμενα άτομα προετοιμάζονται για την ίδρυση της επιχείρησης, πληροφορούνται για τις απαιτήσεις και τις τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται καθώς και τις τεχνικές διαμόρφωσης επιχειρηματικού σχεδίου. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και μετά την έναρξη της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την αναγκαία παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία συμβουλευτικής του «Νόστου», μπορείτε να κλείσετε online ραντεβού με σύμβουλο ή να καλέστε 11522 (χρέωση κλήσης σε σταθερό τηλέφωνο).

Εργασιακή Ένταξη Ανέργων άνω των 45

Το δικαίωμα στην εργασία δεν τελειώνει στα 40…

H σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από έκρηξη της γνώσης και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν ενώ η πολιτική των πολυεθνικών και εθνικών εταιριών προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολλές εταιρίες έκλεισαν και άλλες μεταφέρθηκαν σε ξένες χώρες Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να μείνει εκτός εργασίας και κατά επέκταση καταδικασμένη στο περιθώριο της κοινωνικής, οικονομικής και συναισθηματικής ζωής. Παράλληλα οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι διότι πολλές φορές όλες οι προσπάθειες για εύρεση εργασίας αποδεικνύονται άκαρπες. Η αγορά φαίνεται να τους έχει ξεπεράσει. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια εργασίας φαίνεται ότι δεν καλύπτουν την σύγχρονη αγορά εργασίας. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για συνεχή κατάρτιση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και την ικανότητα να εξετάζει μια κατάσταση μέσα από μια διευρυμένη οπτική, διαθέτει δηλαδή συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

…κι όμως, υπάρχει μια θέση για σένα!

 • Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΜΕΤΡΟΝ σε συνεργασία με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ», υλοποιούν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο «Τεχνίτες Διανομής Φυσικού Αερίου» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ετών κλπ.). Το Σχέδιο θα εξυπηρετήσει 20 άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων άνω των 45 ετών.
 • Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Πρόοδος 21σε συνεργασία με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ», υλοποιούν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο «Αποθηκάριοι Πολυκαταστημάτων και Διαδικασίες Logistics για την Υποστήριξη Δικτύου Καταστημάτων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ετών κλπ.). Το Σχέδιο θα εξυπηρετήσει 20 άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων άνω των 45 ετών.
 • Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΑΚΜΗ σε συνεργασία με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ», υλοποιούν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο «Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ετών κλπ.). Το Σχέδιο θα εξυπηρετήσει 20 άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων άνω των 45 ετών.
 • Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΑΚΜΗ σε συνεργασία με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ», υλοποιούν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων» στο πλαίσιο του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ετών κλπ.). Το Σχέδιο θα εξυπηρετήσει 20 άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων άνω των 45 ετών.

Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω Σχέδια Ολοκληρωμένης Παρέμβασης θα αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και θα εξειδικευθούν σε ένα σύγχρονο αντικείμενο. Επίσης, θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής ώστε να μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν τους επαγγελματικούς στόχους τους και να ενδυναμωθούν με την βοήθεια της ψυχολογικής υποστήριξης των Συμβούλων Απασχόλησης. Μέσω της Συμβουλευτικής οι ωφελούμενοι/ες αναμένεται να κατανοήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, να επισημάνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να συνειδητοποιήσουν στοιχεία του εαυτού τους που δεν είχαν ανακαλύψει ως τώρα. Οι ενέργειες που παρέχονται στους συμμετέχοντες συμβάλλουν στην εξάλειψη κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως π.χ. η αποθάρρυνση και η παθητικότητα, παράγοντες που εμποδίζουν την εργασιακή ένταξη.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του ΝΟΣΤΟΥ παρέχονται από εξειδικευμένους/ες Συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και υψηλού επιπέδου γνώσεις.