Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας – προσοχή προθεσμία

Δείτε την ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/06/2012 έως 17/06/2012.

Αίτηση

Οδηγίες

Ανακοίνωση ΣΟΧ