Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας – προσοχή προθεσμία

Δείτε την ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή ενότητα Πειραιά» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/06/2012 έως 29/06/2012.

Αίτηση

Οδηγίες

Ανακοίνωση ΣΟΧ