Ανακοίνωση πρόσληψης 24 ατόμων – προσοχή προθεσμία

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης 24 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 17/11/2012 έως 01/12/2012.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση Υποψηφίου