Ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμών των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.