Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΒΕΜΚΟ

Απάντηση στην ανακοίνωση των ΣΒΕΜΚΟ και ΕΣΕΑ/28-01-2015 για μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.