Λειτουργία Βάσης Δεδομένων και Help Desk για ΜΚΟ και Συλλόγους Μεταναστών/στριών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.