Νέο πρόγραμμα για ανέργους/ες νέους/ες έως 29 ετών με vouchers

Νέο πρόγραμμα για ανέργους/ες νέους/ες έως 29 ετών με vouchers «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου έως 20 Μαϊου 2013.

Αιτήσεις με εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων (www.voucher.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση ή επικοινωνήστε μαζί μας.