Ανακοίνωση για την ειδικότητα του Εκπαιδευτικού

Ανακοίνωση για την ειδικότητα του Εκπαιδευτικού

Ο πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα του Εκπαιδευτικού θα αναρτηθεί την Τρίτη 29/6/2021.