Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια μας να πιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000