Οριστικά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων

Οριστικά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ανακοίνωση

Δομή Παροχής Συσσιτίου

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πίνακας επιλαχόντων κατά ΑΜΚΑ

Απορριφθέντες-είσες