Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή για το TEEN SPIRIT

Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Νοσηλευτή/Βοηθού Νοσηλευτή για το TEEN SPIRIT

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Νοσηλευτή ή Βοηθού
Νοσηλευτή για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και Teen
Spirit II.