ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) KOINOTHTA

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) KOINOTHTA

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου της
Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»