Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής Λειτουργίας των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II”

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 6 θέσεις εργασίας Υπεύθυνου Καθημερινής
Λειτουργίας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Teen Spirit I και
Teen Spirit II