Πίνακας αποτελεσμάτων διαφόρων ειδικοτήτων

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ανακοίνωση

Γεωπόνος

Διοικητικός υπάλληλος (101-104)

Διοικητικός υπάλληλος (113)

Επιστάτης λαχανόκηπου

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Κοινωνικός Επιστήμονας.Πληροφορικής

Στελέχη κουζίνας

Υπάλληλος καθαριότητας

Υποστηρικτικό προσωπικό-στελέχη

Φαρμακοποιοί

Απορριφθέντες