Πίνακας αποτελεσμάτων για την θέση του Μάγειρα

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» για την ειδικότητα του Μάγειρα.

Ανακοίνωση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων εδώ.

Πίνακας αποτελεσμάτων