Πίνακας κατάταξης για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί

TEEN SPIRIT – Πίνακας κατάταξης υποψήφιων για την προκήρυξη της θέσης του Διερμηνέα Περσικών (Φαρσί).

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.