Πίνακας κατάταξης για την θέση Νοσηλευτή/ριας

TEEN SPIRIT – Πίνακας κατάταξης υποψήφιων για την προκήρυξη των δύο θέσεων εργασίας ημιαπασχόλησης νοσηλευτή/ριας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.