Πίνακας Κατάταξης για την θέση Προσωπικού Καθαριότητας για το έργο Teen Spirit

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.