Πίνακας κατάταξης για την για την θέση του Φροντιστή/στριας της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+.