Πίνακας κατάταξης για την για την θέση του Εκπαιδευτικού για το Teen Spirit .