Πίνακας κατάταξης για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Πίνακας κατάταξης για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού για το έργο «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω».

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.