Πίνακας κατάταξης για την θέση του Επιστημονικά Υπευθυνου ( Ψυχολόγος) Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+