Πίνακας κατάταξης για την θέση του Ψυχολόγου της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+