ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΔΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)