ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)